dilluns, de desembre 8

Origen i transformació del plàstic

Per comprendre el comportament i les activitats derivades del plàstic, hem de fer una petita introducció al seu origen i transformació:
Els plàstics són compostos orgànics polimèrics obtinguts per síntesi o procedents de substàncies naturals que han sofert una profunda transformació química.
Encara que habitualment utilitzem la paraula plàstic per referir-nos a alguns materials, tècnicament 'plàstic' és l'estat en què aquests es troben.

Segons la manera com es duu a terme l'obtenció d'un plàstic, distingim:

- Plàstics naturals (es troben en la naturalesa, com el cautxú o l'ambre)

- Plàstics artificials (s'obtenen a partir de productes vegetals o animals, com el cotó o la llet)

- Plàstics sintètics (deriven de productes d'origen mineral, com el carbó o el petroli)


En l'elaboració dels plàstics distingim dues fases:

1)Obtenció de les matèries plàstiques: Es realitza en grans plantes industrials on els derivats del petroli, gas o carbó se sotmeten a un procés químic de polimerització en el qual es generen les molècules gegants o polímers a partir dels monòmers. Les materies obtingudes es presenten en forma de granulat, pols o líquid.

Depenent de les característiques moleculars dels diferents tipus de plàstics, els dividirem en tres grans grups:

- Termoestables : Són polímers que no es fonen ni dissolen. Només se'ls pot donar forma un cop ja que, si els tornem a escalfar, es degraden i perden les seves propietats.

- Termoplàstics: Són plàstics deformables a temperatura ambient, passen a l'estat líquid quan s'escalfen, i tornen a l'estat vitri quan es refreden suficientment. Poden tornar a escalfar-se moltes vegades ja que no pateixen cap degradació.

- Elastòmers: Són aquells polímers que mostren un comportament elàstic, és a dir, que es deformen quan hi apliquem una força però recuperen la seva forma inicial en suprimir-la.

2)Transformació en objectes de plàstic: Les matèries plàstiques es fonen i, a través de diferents processos, es transformen en objectes. Alguns d'aquests processos de transformació són: extrusió, injecció, colada, i emmotllament al buit, entre altres.

+ Informació

1 comentari:

Anònim ha dit...

Falta informació!!!