divendres, de febrer 27

Presentació

En la primera entrada d'aquest blog, m'agradaria explicar-vos la raó de ser del mateix. Aquest espai forma part del meu treball de recerca, projecte que comparteixo amb una companya, i el meu tutor i professor de tecnologia.
El nostre treball s'articula al voltant de l' emmotllament de plàstics i va néixer de la intenció de crear un projecte més pràctic i amb una finalitat tangible de cara a la nostra presentació. En el nostre cas, la creació de màscares de plàstic en sèrie amb una màquina d'emmotllar al buit.
L'estudi químic i físic dels materials plàstics, els diversos processos de transformació o el funcionament i característiques de l'emmotlladora, entre altres, són uns coneixements que hem hagut d'adquirir per tal de dur a terme el nostre projecte.
Aquest blog serà un suport per al seguiment del nostre treball de recerca i inclourà algunes de les dades i coneixements necessaris que, espero que siguin interessants per poder entendre'l i, si més no, aprendre sobre un món molt proper, però desconegut: l'univers del plàstic.

dimecres, de febrer 25

Reciclatge dels plàstics

La utilització del plàstic en un procés de transformació comporta una sèrie d'inconvenients, entre ells, la ingent producció de residus difícilment degradables i, per tant, el seu greu impacte sobre el medi ambient.
És per aquest motiu que el reciclatge d'aquest material i el seu consum òptim i conscient, són, cada dia amb més rellevància, unes de les més importants questions a tenir en compte per tal de garantir la sostenibilitat del nostre planeta i dels recursos que aquest ens ofereix.

És habitual sentir parlar de la llei de les tres «R»(reduir, reciclar i reutilizar) com a mesura per a fer front al problema dels residus plàstics:

1) Reduir el consum (No utilitzar més productes plàstics d'aquells que siguin necessaris) Comporta una reducció tant en la font, és a dir, en l'etapa productiva dels productes, com en el consum final del producte.

2) Reciclar per evitar malgastar les matèries primeres i aplicar procediments més eficaços per a recuperar la major quantitat de residus possible. Dins d'aquest apartat trobem el reciclatge mecànic (aplica calor i pressió als objectes per donar-los una nova forma), químic (a partir de l'escalfor o la utilització de productes químics descompon els monòmers que integren la estructura molecular del plàstic) i energètic (els plàstics es cremen per a poder obtenir energia calorífica i elèctrica)

3) Reutilitzar els objectes plàstics i donar-los nous usos.

Una alternativa al reciclatge dels plàstics seria la producció i utilització de plàstics biodegradables que es destrueixin en convertir-se en residu. Aquesta opció, però, es troba encara en vies d'investigació.

diumenge, de febrer 8

Pas a pas de l'emmotllament, videoHem gravat i editat aquest video per tal de mostrar d'una forma més clara i dinàmica el procés d'emmotllament que nosaltres hem realitzat a l'institut.