dimarts, de gener 27

L'emmotllament al buit

Els motlles estan totalment acabats i ja estem prepartas per realitzar l'emmotllament al buit.
El primer pas és escollir el tipus de plàstic que utilitzarem. El poliestirè és el més adient per ser emmotllat ja que, a causa de la seva gran capacitat plàstica, permet una gran llibertat de disseny i definició i s'adapta molt bé a la superfície de qualsevol motlle.
Un cop decidit, hem comprat les làmines de poliestirè i les hem tallat amb les mesures apropiades per a la nostra màquina emmotlladora; sobretot, és important comprovar que el tancament amb les fixacions sigui completament hermètic.
Posteriorment, els passos que s'han seguit en l'emotllament al buit són els següents:
1 - Col·locació del motlle
2 - Col·locació de la làmina de poliestirè
3 - Es situa la resistència elèctrica sobre la planxa de plàstic per tal d'escalfar-la.
4 - Un cop s'observa una depressió visible en la làmina, es retira la resistència.
5 - Ràpidament, s'aixeca el motlle mijançant la palanca i s'activa la bomba de buit.
6 - Es bufa lleugerament per aconseguir extreure amb més facilitat la peça emmotllada.
Peça obtinguda:
Després de realitzar uns emmotllaments prova, hem passat a fabricar les peces definitives. Ens hem trobat que, algunes vegades, l'emmotllament no es realitzava correctament. Això era degut a què no s'aixecava totalment la palanca o en altres casos, a què el tancament de la planxa de plàstic no era hermètic. Com a resultat, la làmina no s'adaptava completament a la forma del motlle i es produïen peces defectuoses:
Tenint en compte els anterios factors, no ha d'existir cap problema en l'emmotllament.

Per observar de forma més clara el procés seguit, adjunto els videos següents:

1 comentari:

Anònim ha dit...

holaaaaaaa!!!!