dilluns, de gener 12

WEB del TDR

Ja que el nostre projecte pertany al vessant tecnològic, vam decidir aprofitar al màxim els recursos que aquesta ens ofereix. És per aquest motiu que, paral·lelament al treball teòric i pràctic inherent al projecte pròpiament dit, s'han realitzat tant aquest blog, com una pàgina web.
Avui deixo penjat el link de la web, que recull part del nostre treball escrit i pràctic, així com l'estructura del nostre projecte i fonts d'informació.
(S'ha d'obrir amb Internet Explorer i amb la resolució mínima (1024x768 px))
M'agradaria, sobretot, donar les gràcies a la meva companya per invertir-hi tantes hores i pel gran treball realizat.