dimecres, de gener 28

Operacions d'acabament i aspectes positius i negatius de l'emmotllament al buit.

Un cop ja tenim les màscares emmotllades, procedim a realitzar les operacions d'acabament: retallarem la forma de la peça, així com les parts dels ulls, nas i boca per tal d'eliminar aquelles parts en que quedaren marcats els forats de fuga. També s'hi poden afegir decoracions a les màscares i, d'aquesta manera, millorar l'estètica i funcionalitat del producte.

Arribats a aquest punt, podem fer una síntesi sobre els aspectes positius i negatius de l'emmotllament al buit:

Aspectes positius:
  1. Tant la màquinaria com els materials utilitzats poden ser reduïdes, de preu raonable i de manipulació sencilla i segura.
  2. Permet obtenir objectes de formes molt variades i de poc gruix.
  3. Els motlles, de disseny senzill, poden fabricar-se amb una àmplia quantitat de materials, assequibles i accessibles.
  4. Es poden emmotllar diferents plàstics.

Aspectes negatius:

  1. S'actua sobre un material que ja ha patit un procés de transformació, el que suposa un factor d'encariment.
  2. Producció de residus a causa de les vores necessàries per a la subjecció de la planxa en el marc.
  3. Amb el procés d'escalfament i transformació del plàstic, aquest perd algunes de les seves propietats i es possible que aquest no pugui tornar a adquirir una nova forma sense rebregar-se i que, en conseqüència, no es produeixi un emmotllament òptim.